Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 1. codul de conduita etica
 2. Comuna Nusfalau procedura operationala impozite si taxe
 3. Procedura de executare silita a creantelor bugetare intreprinsa in cadrul compartimentului impozite si taxe locale si comp buget si finante
 4. Procedura de lucru Procedura privind contabilitatea angajamentelor bugetare
 5. Procedura de sistem Cercetarea disciplinara
 6. Procedura de sistem delegarea competenta
 7. Procedura de sistem Monitorizarea respectarii normelor de conduita si implementarea procedurilor de disciplina
 8. Procedura de sistem semnalarea neregularitatilor
 9. Procedura operationala constituirea si restituirea sumelor cu titlu de garantie redeventa chirii
 10. Procedura operationala elaborarea proiectului bugetului propriu de venituri si cheltuieli (2)
 11. Procedura operationala inventarierea elementelor de activ si de pasiv
 12. Procedura operationala organizarea si exercitarea inventarierii elementelor
 13. Procedura operationala privind arhivarea documentelor si inregistrarilor
 14. Procedura operationala privind circuitul documentelor
 15. Procedura operationala privind completarea registrului agricol al comunei nusfalau
 16. Procedura Operationala privind intocmirea fisei de post P O
 17. Procedura operationala privind modul de completare a registrului jurnal
 18. Procedura operationala privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante a personalului contractual din institutiile pub
 19. Procedura operationala privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
 20. Procedura operationala privind protectia datelor cu caracter personal
 21. Procedura operationala procedura privind derularea operatiunilor casa
 22. Procedura operationala stabilirea veniturilor proprii
 23. Procedura operationala urmarirea si incasarea veniturilor din chirii si concesiuni
 24. Procedura Operationala utilizare foii de parcurs si lii de activitati zilnice FAZ
 25. Procedura privind accesul la informatiile de interes public
 26. Procedura privind activitatea de solutionare a petitiilor
 27. Procedura privind anularea modificarea competarea actelor de stare civila
 28. Procedura privind atribuirea inscrierea si gestionarea codului numeric personal
 29. procedura privind concesionarea de bunuri proprietate publica sau privata a comunei Nusfalau
 30. Procedura privind constatarea desfacerii casatoriei prin acordul sotilor
 31. Procedura privind elaborarea certificatelor de stare civila
 32. Procedura privind emiterea Certificatului de urbanism a autorizatiei de construire desfiintare si a acordului unic
 33. Procedura privind exercitarea controlului intern
 34. Procedura privind inchiriere spatii si terenuri proprietate publica sau privata al comunei Nusfalau
 35. Procedura privind inregistrarea actelor de deces
 36. Procedura privind inregistrarea actelor de stare civila ale cetatenilor romani incheiate in strainatate
 37. Procedura privind inregistrarea casatoriei
 38. Procedura privind inscrierea mentiunilor in registrele de stare civila
 39. Procedura privind primirea pastrarea si eliberarea bunurilor materiale
 40. Procedura privind reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila
 41. Procedura privind rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora
 42. Procedura privind schimbarea pe cale administrativa a numelor persoane fizice
 43. Programul anual al achizitiilor publice