Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ASISTENŢA SOCIALĂ

HOTARAREA NR. 16 din data de 30 aprilie 2018 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului autoritate tutelara si asistenta sociala organizat la nivelul Comunei Nusfalau

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor social :

  1. cererea declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea dreptului la ajutor social;
  2. actul de identitate al solicitantului și al celorlalți membrii (copie xerox și original);
  3. certificatul de naștere al solicitantului și al celorlalți membrii (copie xerox și original);
  4. certificat de căsătorie (copie xerox și original);
  5. livret de familie (copie xerox și original);
  6. certificat de deces dacă este cazul (copie și original);
  7. adeverință de elev pentru copii care frecventează cursurile școlare;
  8. adeverinţa de la Registru Agricol,Impozite și taxe locale,
  9. persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională;
  10. certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);

Documentația (Complet) necesară pentru obținerea ajutorului social Click aici

CERERE – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala :
             – ajutorului social
             – alocatie pentru sustinerea familiei
             – ajutorului pentru incalzire
CERERE – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unui ajutor de urgenta
CERERE – pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului / stimulentului de insertie / indemnizatiei lunare / sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii