Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista Funcțiilor din cadrul UAT Nușfalău ce intră în categoria personalului platit din fonduri publice la data de 30.09.2022

lista functiilor