Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

HO T Ă R Â R E A NR. 37 Din data de 4 iulie 2019 privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul “MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ”

HO T Ă R Â R E A NR. 37 Din data de 4 iulie 2019 privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul “MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ”