Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă RÂR E A Nr. 31 Din 20 MAI 2019 Privind aprobarea modificărilor tehnice și actualizarea contractului de lucrări nr. 4402 din data de 21.06.2018 încheiat de Comuna Nușfalău cu PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL in cadrul proiectului „MODER

H O T Ă RÂR E A Nr. 31 Din 20 MAI 2019 Privind aprobarea modificărilor tehnice și actualizarea contractului de lucrări nr. 4402 din data de 21.06.2018 încheiat de Comuna Nușfalău cu PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL in cadrul proiectului „MODER