Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 7 din data de 14 februarie 2019 Privind aprobarea documentației, ce stă la baza atribuirii ” Contractului de proiectare și execuție pentru lucrări de modernizare și dotare Camin cultural, din localitatea Bilghez, c

H O T Ă R Â R E A Nr. 7 din data de 14 februarie 2019 Privind aprobarea documentației, ce stă la baza atribuirii ” Contractului de proiectare și execuție pentru lucrări de modernizare și dotare Camin cultural, din localitatea Bilghez