Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 6 din data de 14 februarie 2019 Privind aprobarea achitării sumei restante pentru lucrarea de ” Executarea unui foraj, artezian pe str. Petofi Sandor din loc. Nușfalău”

H O T Ă R Â R E A Nr. 6 din data de 14 februarie 2019 Privind aprobarea achitării sumei restante pentru lucrarea de ” Executarea unui foraj, artezian pe str. Petofi Sandor din loc. Nușfalău”