Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A NR.51 din 26 NOIEMBRIE 2020 privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2021 al Comunei Nușfalău aferent activelor date în administrarea sau concesiune cu finanțare din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare

Hotararea-Nr-51_pages

VEZI PDF