Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A NR.50 din 26 NOIEMBRIE 2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fistal 2021, cu evidențierea prcentului de 3,8 % , rata inflației

Hotararea-Nr-50_pages

VEZI PDF