Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 50 Din 24 octombrie 2019 Privind stabilirea suprafetei finale de 6918 mp.,atribuită în administrare, în favoarea Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, pentru Centrul rezidenti

H O T Ă R Â R E A Nr. 50 Din 24 octombrie 2019 Privind stabilirea suprafetei finale de 6918 mp.,atribuită în administrare, în favoarea Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, pentru Centrul rezidenti