Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 5 din data de 14 februarie 2019 privind aprobarea pentru anul 2019 a Planului cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social .

H O T Ă R Â R E A Nr. 5 din data de 14 februarie 2019 privind aprobarea pentru anul 2019 a Planului cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social .