Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A NR. 49 Din 24 octombrie 2019 Privind înscrierea valorică în anexe, a impozitelor si taxelor locale, indexate prin HCL nr. 20din data de 18 aprilie 2019 și aplicabile în anul 2020

H O T Ă R Â R E A NR. 49 Din 24 octombrie 2019 Privind înscrierea valorică în anexe, a impozitelor si taxelor locale, indexate prin HCL nr. 20din data de 18 aprilie 2019 și aplicabile în anul 2020