Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A NR. 48 Din 24 octombrie 2019 privind desemnarea a doi reprezentanți ai consiliului local al comunei Nușfalău, județul Sălaj, în Consiliul de Administrație a Liceului Tehnologic nr. 1 Nușfalău

H O T Ă R Â R E A NR. 48 Din 24 octombrie 2019 privind desemnarea a doi reprezentanți ai consiliului local al comunei Nușfalău, județul Sălaj, în Consiliul de Administrație a Liceului Tehnologic nr. 1 Nușfalău