Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T A R Â R E A NR. 42 DIN DATA DE 8 AUGUST 2019 privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Bilghez, comuna Nușfal

H O T A R Â R E A NR. 42 DIN DATA DE 8 AUGUST 2019 privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Bilghez, comuna Nușfalau