Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A NR. 40 Din data de 8 august 2019 de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în

H O T Ă R Â R E A NR. 40 Din data de 8 august 2019 de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în