Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 38 Din data de 4 iulie 2019 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Nușfalău

H O T Ă R Â R E A Nr. 38 Din data de 4 iulie 2019 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Nușfalău