Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A NR. 36 Din data de 4 iulie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 53 mp teren, din domeniul public, situat pe strada Oborului conform planului de situaţie anexat, în vederea amplas

H O T Ă R Â R E A NR. 36 Din data de 4 iulie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 53 mp teren, din domeniul public, situat pe strada Oborului conform planului de situaţie anexat, în vederea amplas