Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 34 Din data de 4 iulie 2019 privind acceptarea unei donații de teren în suprafață de 2182 mp.înscris în CF nr. 52058. nr. cadastral 52058, teren intravilan , neâmprejmuit

H O T Ă R Â R E A Nr. 34 Din data de 4 iulie 2019 privind acceptarea unei donații de teren în suprafață de 2182 mp.înscris în CF nr. 52058. nr. cadastral 52058, teren intravilan , neâmprejmuit