Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 33 Din 30 IUNIE 2020 Privind aprobarea investiției pentru modernizarea iluminatului public în comuna Nușfalău precum și întocmirea documentației necesare în vederea realizării acestui obiectiv

Hotararea nr 33

Vezi PDF