Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 32 Din 30 IUNIE 2020 privind aprobarea investiției pentru realizarea unui pod peste râul Barcău la intersecția dintre drumul vicinal ” Nagyret I și Drumul comunal DC 91 precum și întocmirea documentației necesare în vederea realizării acestui obiectiv

Hotararea nr 32

Vezi PDF