Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T A R A R E A NR. 29 Din 20 MAI 2019 privind aprobarea cofinanțării din bugetul local a obiectivului de investiții: „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Nușfalău județul Sălaj”

H O T A R A R E A NR. 29 Din 20 MAI 2019 privind aprobarea cofinanțării din bugetul local a obiectivului de investiții: „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Nușfalău județul Sălaj”