Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 28 Din 20 MAI 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Nușfalău județul Sălaj”

H O T Ă R Â R E A Nr. 28 Din 20 MAI 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Nușfalău județul Sălaj”