Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A NR. 2 DIN DATA DE 24 IANUARIE 2019 Privind organizarea rețelei scolare a unitaților de învățământ preuniversitar de stat din raza comunei Nusfalau pentru anul școlar 2019-2020.

H O T Ă R Â R E A NR. 2 DIN DATA DE 24 IANUARIE 2019 Privind organizarea rețelei scolare a unitaților de învățământ preuniversitar de stat din raza comunei Nusfalau pentru anul școlar 2019-2020.