Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 15 Din 19 februarie 2020 Privind propunerea de atribuire a unui terenuri prin Ordinul Prefectului județul Sălaj

HCL.15