Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 14 Din data de 19 februarie 2020 privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul “MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA NUȘFALĂU (SATELE NUȘFALĂU ȘI BILGHEZ), JUDEȚUL SĂLAJ”

HCL.14