Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A nr. 13 Din data de 19 februarie 2020 privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul „MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ, COMUNA NUȘFALĂU JUDETUL SĂLAJ”

HCL.13