Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A NR. 12 19 FEBRUARIE 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC NUȘFALĂU SERV SRL și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019

HCL.12