Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A NR. 11 Din 21 martie 2019 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit intern Consiliul local al comunei Nușfalău, întrunit în ședință ordinară în data de 21 martie

H O T Ă R Â R E A NR. 11 Din 21 martie 2019 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit intern Consiliul local al comunei Nușfalău, întrunit în ședință ordinară în data de 21 martie