Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A Nr. 10 din data de 19 februarie 2020 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Nușfalău pe anul 2019

HCL.10