Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

H O T Ă R Â R E A NR.1 din data de 24 IANUARIE 2019 privind însușirea Dispozitiei nr. 1 din 4 ianuarie 2019, pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului 2018

H O T Ă R Â R E A NR.1 din data de 24 IANUARIE 2019 privind însușirea Dispozitiei nr. 1 din 4 ianuarie 2019, pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului 2018