Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Achiziție de lucrări : MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA NUȘFALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ

INVITAȚIE LA OFERTARE

CAIET DE SARCINI

FORMULARE

LISTE DE CANTITĂȚI

Ofertanții interesați pot obține proiectul technic de la Autorității Contractante- COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE