Formația de mandoline al Școlii Gimnaziale ”Petri Mor” din Nușfalău s-a înființat în 1975 (de 40 de ani) și este condusă de Gonczi Sandor. Instrumentul predominant este mandolina, iar pe lângă acesta, copii mai cântă și la pian, chitară, vioară etc. Membrii echipei variază între 20-34 în ultimii 10 ani.  Scopul creării formației a fost învățarea copiilor din mediul rural să cânte la diferite instrumente muzicale.  Pentru copii, muzica aduce multe beneficii: îmbunătățește memoria, sporește capacitatea de gândire, conferă încredere în sine,îi învață să fie răbdători, îi ajută să relaționeze și le stimulează creativitatea. În cei 40 de ani, aproximativ 500 de copii au fost învățați să cânte la instrumente muzicale. Corul cântă de la cântece populare la cântece religioase etc. Formația participă la diferite concursuri de muzică atât la nivel județean cât și național, câștigând premiul întâi de cele mai multe ori, totodată participă și la evenimentele organizate la nivel local.