Kultúra, Tanintézmények

 
 
 
 
 
Néhány adat a Szilágynagyfalu- i Arany János könyvtárról

 

1953- ban alakult és összesen 3010 könyv volt a tarsolyában. Nagyrészt a kornak megfelelő politikai témáju könyvek és orosz klasszikusok ,vagy nem, műveit találhatta meg az olvasó.Az első könyvtáros Kovács Mária volt. Őt követték Fazakas Berta, Tőtős Ilonka és Kötő Rózsika.
1963 -ban, tehát pontosan tíz év mulva, már 11604 könyvből állt a könyvtár vagyona. Mennyiségben határozottan javult a kínálat, sajnos ami a aminőséget illeti ez nem jellemző.
1963 - 1974 között Barnutiu Olga latta el lelkiismeretesen a könyvtárosi teendőket mielőtt 1960- 1963 között ő volt a kulturigazgató Nagyfaluban.
A következő tíz évben gyarapodott a könyvállomány, egész pontosan 19694 kötetből állt. Sajnos 1974- ben megszünt a könytárosi beosztás és csak önkéntesek végezték el heti néhány órában a szép és nemes munkát. A sorrend nem biztos, de a személyek a következők : Wolf Erzsébet tanítónő, Bódis Árpád tanító, Csepei Annamária és Posta Rozália tanárnő. Ez az áldatlan állapot tartott egészen a rendszerváltásig, pontosabban 1990 juniusáig. Akkor megváltozott a könyvtárak sorsa egész Romániában.
Az uj kormány odafigyelt a könyvtárak mostoha sorsára ás megértvén mennyire fontos egy közösség életében a tájékozottság, a kultura, a tudás, gyökeresen megváltozott a majdnem nem is létező könytárak léte. Versenyvizsgák után foglalták el uj emberek ezt a megtisztelő, szép, de nem könnyű munkát és lelkesen nekivágtak.
Egy ilyen versenyvizsga után, ahol összesen öt jelentkező volt, lett kinevezve a könytárosi posztra Somogyi Vengli Judith, aki napjainkban is próbál megfelelni az egyre nagyobb követelményeknek.
Hosszu hányadtatás után, több költözködés után, a több évig tartó mostoha körűlmények után, 2007- ben rámosolygott a szerencse a Nagyfalu- i könyvtárra. A település érezhető gazdasági fellendülésének köszönhetően, a beigért autópálya, és ki tudja még minek köszönhetően, Nagyfaluban megjelent a Hanna Instruments Srl, egy olasz üzletember, mérő műszereket gyártó cégje, amelyiknek más kontinenseken is van leányvállalata. Ez az üzletember döntött ugy, hogy támogatni fogja a közsség kulturális életét, nyilván érezte, ott van igazán szükség a segítségre.Amikor a cég képviselője meglátta milyen körűlmények között működik a könyvtár, mennyire zsufolt, sötét, hideg, rideg a terem, azt kérte a Polgármesteri hivataltól, találjanak egy megfelelő helyiséget és a cég állja a szavát. A könyvtár meg is kapta az, akkor óriási összegnek számító, 5oo millió lejt. Egyedi, egyszeri alkalom adódott, egy olyan lehetőség amit bűn, felelőtlenség lett volna kihagyni. Beindúlt a gépezet, először nehézkesen de végűl ujjászületett a könytár.Akkor kapta a megtisztelő Arany János Községi Könyvtár nevet. Új, feljavított helyiségbe kapott otthont. Fell lett ujítva a butorzat, a könyvállomány és megjelent az első három számítógép is. A politikai tartalmuk vagy a rosz fizikai állapotuk miatt sok könyv kikerűlt a nyilvántartásból de a polcok nem maradtak üresen. Új, modern drága könyvek várják a kiváncsi olvasókat. 2000- 2010 között összesen 1491 kötettel gazdagodott a könyvtár, amiből 992 darab 2007 -2009 ben lett vásárolva.A szépirodalom remekművei, klasszikusok, kortárs írók könyvei, lexikonok, szótárak, albumok jelentek meg a polcokon.
2009 nyarán a megyei könyvtár igazgatónője értesítette a közsségi könytárakat a nagy lehetőségről : Melinda és Bill Gattes szándékában áll modernizálni a romániai vidéki könyvtárakat. Az IREX képviseli a cég érdekeit és kiírt egy pályázatot. Szilágy megye és ezen belűl Nagyfalu az elsők között volt aki megkapta a támogatást miután minden elvárt körűlményt biztosítani tudott az uj, modern számítógépek, webkamerák, nyomtató és scenner fogadására. 2010 januárjában meg is érkezett a nagyon várt és örömmel fogadott adomány. Ma már büszkén mutathatjuk meg az idegen érdeklődőknek is modern könyvtárunkat amire jogosan büszkék vagyunk és amelyik ma, mondhatjuk nyugodtan, a fénykorát éli.
2007- ben a könyvtárosi teendők kiegésszítőjeként, Somogyi Vengli Judith azt a feladatot kapta, lendítse fel a szunyókáló kulturális életet a faluban. Megpróbálta. Az ő vezetésével működik a Vadrózsák néptánccsoport, valamint az ő érdeme az is , hogy nagyfaluban megalakult egy népszerűvé vált moderntánc csoport is, az Instinct. Számtalan fellépésük volt külőmböző fesztiválokon, falu vagy városnapokon vagy más kulturális rendezvényeken a megyében és a határon tul is. A Vadrózsák büszkék lehetnek mivel ők indították el azt a néptánc mozgalmat amelyik jelenleg kb. 60 gyermeket foglalkoztat és amilyenre még soha nem volt példa a településen. Sajnos a népdalkört nem sikerűlt létrehozni.
Jelenleg 10850 kötet, hét számítógép és internet központ áll a közösség szolgálatára.
Köszönet érte mindenkinek.


Somogyi Vengli Judith
könyvtáros